Publicerad 25 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om veckovila enligt 14§ arbetstidslagen (ATL) i vissa fall


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset