Publicerad 25 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om veckovila enligt 14§ arbetstidslagen (ATL) i vissa fall


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.