Publicerad 28 februari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställnings- vilkor m.m. med Lärarförbundet för TCO-OF:s för- bundsområde Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer samt Lärarnas Riksförbund (ÖLA 2000)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR