Publicerad 14 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmänna bestämmelser - AB 95 - gällande fr.o.m. 1996-01-01


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset