Publicerad 19 juni 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Offentlig upphandling (ändringar i LOU och förordningen om tröskelvärden)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR