Publicerad 23 maj 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

EU-medel att söka för projekt i syfte att motverka fattigdom och social utslagning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset