Publicerad 25 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för år 1997 och nya beräkningar av skatter och bidrag 1997


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset