Publicerad 1 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset