Publicerad 14 augusti 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Avgift för resor i samband med daglig verksamhet en- ligt LSS - Regeringsrättens dom


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR