Publicerad 10 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens domar 55, 82 och 85/96 om sexuella trakasserier mot elever i det allmänna skolväsendet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.