Publicerad 1 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 99 angående fråga om det förelegat giltig grund för avskedande av en stads- arkitekt.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.