Publicerad 26 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 16 angående huruvida ett antal hemspråkslärare omfattats av ett trygghetsavtal


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset