Publicerad 26 mars 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 16 angående huruvida ett antal hemspråkslärare omfattats av ett trygghetsavtal


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR