Publicerad 4 december 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 123 angående fråga om arbetsgivaren i strid mot 21 § anställningsskyddslagen permitterat brandman utan lön


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR