Publicerad 17 oktober 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1996 nr 102 angående fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en syo- konsulent på grund av långvarig misskötsamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR