Publicerad 20 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 79 mellan SKTF och Karlskoga kommun behandlat frågan om lönediskrimi- nering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- ligga


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.