Publicerad 20 september 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolen har i dom 1996 nr 79 mellan SKTF och Karlskoga kommun behandlat frågan om lönediskrimi- nering enligt 18 § jämställdhetslagen skall anses före- ligga


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset