Publicerad 28 augusti 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för rätt till ersättning vid arbetslöshet fr.o.m. den 1 januari 1997


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.