Publicerad 28 augusti 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändrade bestämmelser för rätt till ersättning vid arbetslöshet fr.o.m. den 1 januari 1997


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset