Publicerad 23 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphandling och fackligt veto enligt MBL samt upp- handling och de nya reglerna om arbetstagares rättig- heter vid verksamhetsövergångar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset