Publicerad 23 maj 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphandling och fackligt veto enligt MBL samt upp- handling och de nya reglerna om arbetstagares rättig- heter vid verksamhetsövergångar


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR