Publicerad 10 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Skiljedom i tvist rörande rätt till avgångsförmån enligt AGF-KL mellan TCO-OF genom Svenska Teaterför- bundet och Stockholms stad


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.