Publicerad 20 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Redogörelse för Huvudöverenskommelse (HÖK 95) samt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m (ÖLA) med Kommunal resp SKTF/LEDARNA


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.