Publicerad 27 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. (ÖLA 95 samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.) med 19 SACO organisationer


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR