Publicerad 22 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokaler är ersatt av 1997:88.

Visa det här daterade cirkuläret

Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokaler


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR