Publicerad 22 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokaler är ersatt av 1997:88.

Visa det här daterade cirkuläret

Minskat anslag och förändrade regler för statligt stöd till allmänna samlingslokaler


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset