Publicerad 7 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Lagen om offentlig upphandling och AB Sjukvårds- huvudmännens Upphandlingsbolag (SUB)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR