Publicerad 21 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Lägenhetsregister, registerbaserad folk- och bostadsräkning


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR