Publicerad 1 februari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunernas ansvar och uppgifter för vuxna som är medicinskt färdigbehandlade inom den slutna psykiatrin


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR