Publicerad 20 november 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR