Publicerad 21 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Höjning av ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset