Publicerad 27 februari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Forsknings- och utvecklingsstöd inom EU - fjärde ram- programmet för FoU


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset