Publicerad 19 december 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Den nya lantmäteri- och fastighetsdataorganisationen fr.o.m. 1996-01-01


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR