Publicerad 20 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset