Publicerad 20 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Bevara eller gallra? - Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.