Publicerad 6 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 62 angående förhand- lingsskyldighet enligt 11 § MBL före beslut om utseende av stadsdirektör


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset