Publicerad 6 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 62 angående förhand- lingsskyldighet enligt 11 § MBL före beslut om utseende av stadsdirektör


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR