Publicerad 1 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 15 angående uppsägning av en arbetstagare på grund av personliga skäl


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.