Publicerad 1 mars 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 15 angående uppsägning av en arbetstagare på grund av personliga skäl


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset