Publicerad 15 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 101 angående frågan om en kommun haft rätt att förflytta barnomsorgschef


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset