Publicerad 15 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 101 angående frågan om en kommun haft rätt att förflytta barnomsorgschef


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR