Publicerad 27 juni 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 kap. och semesterlagen (1977:480)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset