Publicerad 9 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 kap. lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m.m. samt semesterlagen (1977:480)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.