Publicerad 9 januari 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar i lagen (1962:381) om allmän försäkring - 4 kap. lagen (1978:410) om rätt till ledighet för vård av barn m.m. samt semesterlagen (1977:480)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset