Publicerad 11 september 1995

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Åläggande om gångbanerenhållning m.m. är ersatt av 18:16.

Visa det här daterade cirkuläret

Åläggande om gångbanerenhållning m.m.


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset