Publicerad 27 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Upphävande av förordningen (1987:8) om bidrag för inskolningsplatser


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.