Publicerad 23 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpningsbestämmelser rörane BOK 423 med anled- ning av årsundervisningstid för lärare inom gymnasie- skolan


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.