Publicerad 23 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillämpningsbestämmelser rörane BOK 423 med anled- ning av årsundervisningstid för lärare inom gymnasie- skolan


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset