Publicerad 4 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Skiljedom i tvist rörande rätt till avgångsförmån enligt AGF-KL mellan TCO-OF:s förbundsområde Lärare och Sollentuna kommun


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR