Publicerad 2 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Regeringens förslag till ändring av 18 § i socialtjänst- lagen och i lagen om kommunal tillståndsprövning, sloåande av vårdnadsbidraget och återinförande av garantidagarna.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR