Publicerad 28 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisning av enkät avseende den arbetsrättsliga servicen och arbetsgivarservicen totalt till kommunerna


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset