Publicerad 5 augusti 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1993, prognos för avräkningarna 1993 och 1994 samt för skatte- och bidragsintäkter 1995


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.