Publicerad 5 augusti 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1993, prognos för avräkningarna 1993 och 1994 samt för skatte- och bidragsintäkter 1995


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset