Publicerad 28 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset