Publicerad 22 juni 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om kollektivavtal för arbetstagare vid kommunala beredskapsarbeten m.m. - BEA 94


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR