Publicerad 18 februari 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i traktamentsavtalet TRAKT 91 - fr o m 1994-01-01 m m


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset