Publicerad 29 mars 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till kommunerna för civilt försvar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset