Publicerad 9 september 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommele med SACO-organisationerna om interimistisk förhandlingsordning


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset