Publicerad 16 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR