Publicerad 21 december 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringar i LSS och LASS och i lagen om arbetstid m m i husligt arbete samt tillägg till införandelagen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.