Publicerad 19 april 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Konferensen ”Kommunen i vardagen” den 2-3 augusti 1994 i Åbo, Finland samtidigt med Nordiskt Forum 1994


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR