Publicerad 5 oktober 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Kommunförbundets kommentarer över skrivelser från Riksskatteverket (RSV) rörande moms vid uthyrning av bostäder till kommun. Nya mervärdeskattelagens effek- ter på kommunala sektorn. Information om kommun- momsens framtida ställning.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.