Publicerad 14 november 1994

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning from 1995-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset